ChiLLS

De ChiLLS-conferentie biedt inzicht in de materie van de tolk-gemedieerde interactie met minderjarigen in gerechtelijke procedures. Het project waarover deze conferentie rapporteert, is opgebouwd rond de ervaringen en participatie van kinderen. Een nieuwigheid in dit onderzoeksveld. Het element ‘participatie’ is terug te vinden in het conferentieprogramma: Een team van kinderambassadeurs presenteert de standpunten van minderjarigen die in dit onderzoek hun ervaringen met tolk-gemedieerde interviews hebben gedeeld. Dit vinden wij van groot belang. Kinderen zijn immers kwetsbaar en hebben speciale behoeften en rechten met betrekking tot tolkdiensten. Het projectteam en de presentatoren zijn een uitstekende mix van onderzoekers en professionals, die een schat aan veldervaring hebben met betrekking tot de specifieke problematiek die ChiLLS op de kaart zet. Gedurende de conferentie zullen ze u informeren over de specifieke kenmerken van tolk-gemedieerde interviews met minderjarigen en praktische hulpmiddelen en oplossingen bieden om het recht op participatie van jongeren beter te vrijwaren.

Registratie

De ChiLLS (Children in Legal Language Settings) conferentie vindt plaats op maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober 2020.

De taal van de conferentie zal Engels zijn. Er zal worden getolkt in het Nederlands, Frans, Italiaans en Hongaars.

X