ChiLLS

A ChiLLS konferencia betekintést nyújt azokba a jogi eljárásokba, amelyekben kiskorúak tolmácsok közvetítésével vesznek részt. A téma, amelyről a konferencia beszámol, nagy mértékben a gyerekek nézőpontja és részvétele köré épül, amely újdonság ezen a kutatási területen. A gyerekek részvétele a konferencia programjában is szerepet kap: kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk, hogy egy  gyerekkövetekből álló csapat ismerteti azoknak a kiskorúaknak a véleményét, akik megosztották a tapasztalataikat a tolmács közvetítésével megvalósuló találkozókról. A gyerekek kiszolgáltatottak ezekben a helyzetekben, és a tolmácsolással kapcsolatban speciális igényeik és jogaik vannak. A projektet vezető csapat és az előadók kiváló kutatók és szakemberek, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek azokkal a speciális problémafelvetésekkel kapcsolatban, amelyekre a ChiLLS projekt ráirányítja a figyelmet. A konferencia során a szakemberek végigveszik a tolmácsolással megvalósuló kiskorúakkal való találkozások sajátosságait, valamint gyakorlati eszközöket és megoldásokat kínálnak a találkozások szakmai irányításához.

Regisztráció

A ChiLLS (Children in Legal Language Settings) konferencia 2020. október 19-én, hétfőn és október 20-án, kedden kerül megrendezésre.

A konferencia nyelve angol lesz. Tolmácsolás folyik holland, francia, olasz és magyar nyelven.

X